نقد و بررسی تخصصی کرم ضدلک سانیورا هیدروکینون 4% حجم 30 میلی لیتر

توضیحات
کرم ضدلک سانیورا هیدروکینون 4% حجم 30 میلی لیتر

از کرم های حاوی هیدروکینون برای روشن شدن لکه های تیره پوست (که به آن هایپرپیگمنتیشن ، ملاسما ، “لکه های کبدی” ، “لکه های پیری” ، کک و مک نیز گفته می شود) به دلیل بارداری ، قرص های ضد بارداری ، داروهای هورمونی یا آسیب به پوست استفاده می شود. این دارو با مسدود کردن فرآیند در پوست منجر به تغییر رنگ می شود. هیدروکینون یکی از محبوب ترین مواد ضد لک در کرم ها و لوسیون ها محسوب میشود. کرم ضدلک سانیورا هیدروکینون 4% یکی از موثر ترین محصولات ضد لک است که آرایشی و بهداشتی مارال به شما پیشنهاد می کند.

کرم ضدلک سانیورا هیدروکینون با ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـــﻮﻧﯽ ﺧﺎص از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﺿـــﺪﻟﮏ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن اﻧﻮاع ﻟﮏ ﻫﺎ (ﻟﮏ ﻫﺎی ﺑﺎرداری،ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ،ﭘﯿﺮی،ﻟﮏ ﻫﺎی ﺑﻌﺪازاﻟﺘﻬﺎب،ﻟﮏ ﻫﺎی ﻧﺎﺷـــﯽ ازآﻓﺘﺎب و …) ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. وجود هیدروکینون در ترکیب این کرم باعث مهار آنزیم تیروزیناز و کاهش سنتز ملانین شده و علاوه بر رفع لک های موحود به ترمیم بافت پوست و بسته شدن منافذ باز کمک کرده و از بروز لک های جدید پیشگیری میکند. از دیگر تاثیرات این کرم بر روی پوست می توان به خاصیت جوانسازی، ضد چروک و لایه برداری پوست اشاره کرد که پس از یک دوره استفاده منظم و صحیح از این کرم ، پوستی به مراتب روشن تر ، یکدست تر و عاری از لک های پوستی خواهید داشت.

ویژگی های کرم ضدلک سانیورا هیدروکینون 4% :
مناسب برای انواع پوست
مناسب برای خانم ها و آقایان
لایه بردار
محو کننده انواع لک و کک و مک
٪۴ﻫﯿﺪروﮐﯿﻨﻮن: ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﺿﺪﻟﮏ و ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه آﻧﺰﯾﻢ ﺗﯿﺮوزﯾﻨﺎز
آﻟﻔﺎ آرﺑﻮﺗﯿﻦ و آرﺑﻮﺗﯿﻦ: ﻣﺎده ﺿﺪﻟﮏ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﮔﯿﺎه ﺗﻮت ﺧﺮس و ﺑﺮگ درﺧﺖ ﮔﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﯿﺪروﮐﯿﻨﺌﻦ دارد.
رﺗﯿﻨﻮل: از مشتقات ویتامین A ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮﺧﺎﺻﯿﺖ روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﭼﺮوک و ﺟﻮاﻧﺴﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﻧﯿﺰ دارد.
ویتامین C : ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻼﻧﯿﻦ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻧﻤﻮدن رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺴـﯿﺎرﻗﻮی ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رادﯾﮑﺎل ﻫﺎی آزاد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ کند.
رفع لک های ناشی از آفتاب ، ملاسما و …
ضد چروک و جوانساز
کمک به بهبود بافت پوست
کوچک کردن منافذ باز پوست
ساخت بصورت همکاری کشور های فرانسه و ایران
حجم 30 میلی لیتر
نحوه استفاده :
ضروریست پیش از استفاده به خوبی پوست خود را تمیز و خشک کنید. سپس به میزان مناسب به صورت دوار روی پوست خود ماساژ دهید تا بخوبی جذب شود. تا ده دقیقه روی پوست هیچ محصولی استفاده نکنید. حداقل نیم ساعت فاصله بین استفاده از کرم و بیرون رفتن از منزل( قرار گیری در معرض آفتاب) در نظر بگیرید. تا دو ماه بطور روتین استفاده شود.

نگهداری:
دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

این محصول برای استفاده کودکان مناسب نمیباشد.

بهتر است محصولات زیبایی را در جای خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم آفتاب نگه دارید.


نمایش بیشتر بستن